ساخت ربات زیر در دریایی

..

🔹 محققان ایرانی رباتی ساختند که می‌تواند ایرادهای خط لوله‌های نفتی را در اعماق دریا شناسایی کند

Video file
دانلود
دسته بندی

برچسب‌ها