عبرت‌های عاشورا

مجموعه گفتگوهای اینترنتی گرا
کارگاه

در گفتگو با: محمدحسین رجبی دوانی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

مجموعه گفتگوهای اینترنتی گرا

عبرت‌های عاشورا

در گفتگو با: محمدحسین رجبی دوانی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه، ساعت ۱۹:۳۰

پخش از تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو 

https://snn.ir/fa/livetv

 

دسته بندی