کارگاه آگاهسازی و پیشگیری از معضلات اجتماعی برای دختران نوجوان

آسیب های اجتماعی در کمین نوجوانان
.

مجتمع فرهنگی مذهبی مسجد خاتم النبیین (ص) مهرشهر کارگاهی در قالب  آگاهسازی و پیشگیری از معضلات اجتماعی برای دختران نوجوان با دعوت مشاوران کلانتری ۱۵ مهرشهر برگزار کرد.

دسته بندی